سالار زینب حسین جان http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com 2020-02-23T15:59:56+01:00 text/html 2011-08-25T13:52:34+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام روزه كلید پیروزی بر نفس http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/144 <br><div style="text-align: center;"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font size="2"><font color="Indigo"><b><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/10613928820480610998.jpg" alt="" border="0"> </b></font></font></b></font></font></font></b></font><br></div><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font size="2"><font color="Indigo"> <br> <br> <div align="center"><font face="Arial"><font color="DarkOrchid"><font size="5"><b>روزه كلید پیروزی بر نفس</b></font></font></font></div><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><font size="4"><b>روزه یك حركت كاملاً ارادی است و انسان به خواست خود اموری را ترك می‏كند كه در اثر این مقاومت در برابر خواسته‏ها روح را چنان تقویت می‏كند كه یك ملكه در وجودش شكل می‏گیرد و با این حالت نفسانی می‏تواند دستورات حق تعالی را اجرا كند و پیرامون محرّمات الهی نرود. </b></font><br> <br> <b><font size="4">كسی كه خود را تسلیم موانع ننماید و ثابت قدم و پایدار بماند </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">در كارهای بزرگ موفق می‏شود و پیروزی را در آغوش می‏گیرد: </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">سكونی بدست آور ای بی‏ثبات </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">كه بر سنگ كردان نروید نبات </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">همه حكما، عرفا و ادبا و حتی اقشار معمولی جامعه بر این باورند كه اراده </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">و ثبات در رأی كلید پیروزی است اما برای ایجاد این خلق نیكو </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">یك تمرین و ورزش اخلاقی لازم است.</font></b></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <br> <b><font size="4"> روزه دار این تمرین را به خوبی انجام می‏دهد و امروزه علمای روان شناس اهمیت امساك را در تقویت اراده به عنوان یك اصل علمی پذیرفته‏اند و به آنان كه محتاج ثبات در كارها هستند توصیه می‏كنند از امور عادی و امكاناتی كه در اختیارشان است یك مقداری پرهیز كنند و در دم به خواهش‏های نفسانی پاسخ مثبت ندهند. </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <br> <b><font size="4">اصولاً انسان در مقابل محیط طبیعی ضعیف خلق گردیده و زود تسلیم عادات و آداب متداول می‏گردد و هر قدر اراده ضعیف‏تر باشد بشر زودتر تحت تأثیر فضای پیرامون قرار می‏گیرد. به تدریج آنقدر در ضعف اراده پیش می‏رود كه هر چند حق را با دو چشم خویش ببیند به آن اعتنا نمی‏كند. <br> <br> عزم و اراده چه در امور مادی و چه در مسایل فرهنگی و روحانی برای یك جامعه چون خون برای حیات انسان ضرورت دارد، در اجتماعی كه آدم‏های فاقد اراده و یا دچار ضعف تصمیم‏های مهم برنامه ریز هستند هیچ گونه تحرك، توسعه و تعالی دیده نمی‏شود روزه می‏تواند این ضایعه مهم را درمان كند و اراده‏هایی را پرورش دهد كه بتوانند جامعه‏ای را از زوال و سقوط حتمی برهانند زیرا روزه دار با خواهش‏های خویش در نبرد است، در برابر غرائز مقاومت می‏كند و در شداید و سختی‏ها استقامت می‏ورزد، </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <br> <b><font size="4">این خصلت جان را از قید سلطه هوس‏ها و خواهش‏های پلید می‏رهاند، حضرت علی(ع) فرموده‏اند: افضل الناس من جاهد هواه و اقوی الناس من غلب هواه؛ (9) بهترین مردم كسی است كه با هوای نفس می‏ستیزد. و نیرومندترین آنان فردی است كه بر آن غلبه یابد. (10) </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <br> <b><font size="4">پس روزه داران هم بهترین مردم و هم نیرومندترین افرادند، </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <b><font size="4">بر اثر پژوهش هایی كه در نظام جسمی و روانی روزه داران صورت گرفته این واقعیت آشكار گشته است بدن آدمی بر اثر یك ماه روزه داری مقاومت ویژه‏ای بدست می‏آورد و می‏تواند در هنگام بیماری‏ها و عوامل استرس‏زا پایدارتر باشد. </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Black"><br> <br> <b><font size="4">انسان‏های روزه دار درد را بهتر تحمّل می‏كنند و دوره بیماری در آنان كوتاهتر است، زخم‏های روزه داران زودتر التیام می‏یابد، ترشح هورمون‏های رشد، كورتیزول، اپی نفرین و گلوكانون در این اشخاص بهتر صورت می‏گیرد و در نتیجه زودتر از دیگران به ساحل آرامش و سلامتی روانی دست می‏یابند. </font></b></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Navy"><br> <br> <br></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font size="2"><font color="Indigo"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="Navy"> <img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/69557291897592391903.gif" alt="" border="0"></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font><br></div><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2011-08-25T13:46:09+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام رمضان http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: center;"><br><font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font color="DarkOrchid"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/76511778728885032707.gif" alt="" border="0"><br> <br> </font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Blue"><b>رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :</b></font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkRed"><b>إنّما سُمِّیَ الرَّمَضانُ لأ نّهُ یَرمَضُ الذُّنوبَ .</b></font></font></font><br> <br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"><b>رمضان ، بدین سبب رمضان نامیده شده است كه گناهان را مى‏سوزاند .</b></font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Blue"><b> <br> <font color="Black">كنزالعمّال : 23688 منتخب میزان الحكمة : 242</font><br> <br> </b></font></font></font><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font color="DarkOrchid"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/76511778728885032707.gif" alt="" border="0"></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-07-19T17:32:12+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام شعبان http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/142 <div style="text-align: right;"><br><div align="center"> <a href="http://shiaupload.ir/images/67845457299667906299.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://shiaupload.ir/images/26992219361612948620.jpg" alt="" border="0"></a> <br> </div> <br> <font color="Black"><br> </font><font color="Black"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> <font color="DarkSlateBlue">روایت شده است كه در هر پنجشنبة ماه شعبان آسمانها را زینت می‌كنند،<br> پس ملائكه عرض می‌كنند، <br> خداوندا! روزه‌داران این روز را بیامرز، و دعای آنان را اجابت فرما. <br> در خبر نبوی است: هر كه روز دوشنبه و پنجشنبة شعبان را روزه بدارد، حق‌تعالی بیست حاجت از حوایج دنیا، و بیست حاجت از حوایج آخرت او را برآورد. در این ماه بسیار صلوات فرستد.</font></font></font></b><font color="DarkSlateBlue"><br> </font></font><font color="DarkSlateBlue"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> <font color="DarkOrange"><br> حضرت رضا (علیه السلام) فرمود : <br> <br> </font>شب نیمه شعبان جمع زیادى از دوزخ آزاد گردند و گناهان بزرگ بخشوده شود ، در ان شب بذکر خدا و استغفار و دعا بپردازید که دعا در آن مستجابست .<br> <br> </font></font></b></font><font color="DarkSlateBlue"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> .. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : <br> شعبان ماه منست و ماه رمضان ماه خدا است ، هر که یکروز را از ماه من روزه دارد من در قیامت شفیع او خواهم بود و هر که دو روز از آن روزه دارد گناهان گذشته اش بخشوده شود و هر که سه روز آن را روزه دارد به وى گفته شود که عمل را از سر گیر .<br> <br> </font></font></b></font><font color="Black"><font color="DarkSlateBlue"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> ابو صلت هروى گوید : <br> آخرین هفته شعبان بخدمت امام رضا (علیه السلام) رفتم ، <br> حضرت بمن فرمود : اى ابا صلت ماه شعبان بیشترش گذشت <br> و این آخرین هفته آنست که آنچه را که در گذشته این ماه<br> کوتاهى نموده اى در این باقى مانده تدارک کن <br> و بر تو باد که بنیازهاى اصلى خود توجّه کنى <br> و دعا و استغفار بسیار کن و قرآن را زیاد بخوان <br> و از گناهانت در پیشگاه خدا توبه نما تا چون ماه خدا به تو رو کند <br> خود را براى خدا خالص کرده باشى <br> و هر امانت یکار که بگردن دارى بپرداز <br> و هر کینه که از مؤمنین بدل دراى از دل بزدا <br> و هر گناهى را که بدان آلوده بوده اى دست از آن بردار<br> و از خدا بترس و در پنهان و آشکار امور خویش را بدو تفویض کن ، <br> و هر که بخدا توکل کند خدا او را بس است ...</font></font></b></font><br> </font><font color="Black"><br> <font color="Sienna"><b>منابع:</b></font></font> <font color="Sienna"><b><br> 1: مفاتیح الجنان، مرحوم شیخ عباس قمی(رحمت الله علیه)<br> 2:جامع الاحادیث<br> </b></font> <div align="right"><font color="Sienna"><b>محدث قمی</b></font></div> <div align="center"><br> <br> <br> <br> <a href="http://shiaupload.ir/images/93327921522125052643.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://shiaupload.ir/images/93327921522125052643.gif" alt="" border="0"></a> </div><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-05-03T17:46:46+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام سخنانی ارزشمند از معصومین علیهم السلام در توصیف ارزش علم http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/141 <div align="center"><div align="center"> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/24181758047042371027.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/24181758047042371027.jpg" alt="" border="0"></a> <br> <br> <b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"><br> </font></font></font></b></div></div> <div align="center"><div align="center"><font color="Red"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">سخنانی ارزشمند از معصومین علیهم السلام در توصیف ارزش علم</font></font></b></font></div></div> <div align="center"><div align="center"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"><br> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br> <b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">* از پرتو اندیشه ، تیرگی های امور روشن می شود .<br> " حضرت علی (ع) "<br> <br> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br> </div></div> <div align="center"><div align="center"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">* ارزش هر کس به اندازه ی میزان فضل و دانش اوست . <br> " حضرت علی (ع) "<br> <br> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br> </div></div> <div align="center"><div align="center"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">* مرا بر داشتن نیت شایسته،گفتار پسندیده و کار درخور تحسین یاری کن . " امام سجاد (ع) "<br> <br> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br> <b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"><br> </font></font></font></b></div></div> <div align="center"><div align="center"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">* اگر صمیمانه هم تلاش کرده باشید ، شکست اسباب خجالت نیست .<br> " حضرت زهرا (س) "<br> <br> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br><div style="text-align: center;"> </div></div></div><div style="text-align: center;"> <b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">* زندگی عبارت است از فکر صحیح ، عمل و کار و کوشش صحیح .</font></font></font></b><br><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"> " امام حسین (ع) "</font></font></font></b><br><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"> </font></font></font></b><br><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"> </font></font></font></b> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64159865750830436100.gif" alt="" border="0"></a> </div><div style="text-align: center;"><br><br></div><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2011-05-03T17:43:34+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام پای درس استاد شهید مرتضی مطهری http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/140 <div align="center"><div align="center"><font face="Microsoft Sans Serif"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64458568456291165948.jpg" alt="" border="0"></font></div></div><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkOrchid"><br></font></font></font></b><div style="text-align: center;"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkOrchid"> </font></font></font></b><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkOrchid">پای درس استاد شهید مرتضی مطهری</font></font></font></b><br></div><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> <br> <font color="Red">لذت دعا</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> می بیند».(2) البته مرتبه بالاتر آن است که دعا کننده، مستقیما خود را با ذات حق در تماس می بیند، بلکه خودی دعای خود را مشاهده می کنند. آنها از بهجت هایی بهره مند می شوند که برای ما کمتر قابل تصور است. <br> <br> است. آن دسته از بندگان خدا، لذت می برند که اهل دل و اهل توکل و اهل اعتماد به خدا هستند و آثار اعتمادش را قطع می کند و اثر این توکل و اعتماد را در زندگی خودش می بیند. این مرتبه عین الیقین می کند و دعای خود را مستجاب شده می بیند، در کارها به خدا توکل و اعتماد می کند، از غیر خدا می کند، نبیند. این مرتبه علم الیقین است. <br> <br> ولی گاهی هست که عملاً اثر توحید را مشاهده می کند؛ دعا زندگی خصوصی خود، اثر لطف خاص خدا وعنایت های مخصوصی که گاهی به بندگانش عنایت «انسان ممکن است خدا را کاملاً بشناسد و به وجود مقدسش ایمان و اذعان داشته باشد، ولی در نمی بیند و خودی مشاهده نمی کند. فعل را فعل او، صفت را صفت او و در همه چیز او را</font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> عدالت</font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> دیگر».(3) هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده خود نشان می دهند، استحقاق هایی پیدا می کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که «افراد بشر در دنیا، به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیت هایی که می کنند و استعدادهایی که از شود. عدالت عبارت است از رساندن هر حقی به صاحبش، یعنی رعایت حقوق افراد</font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">.<br> <br> <font color="Red">علی علیه السلام ، انسان کامل</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> «ما چرا علی علیه السلام را انسان کامل می دانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس می کرده. برای اینکه «من» او تبدیل به «ما» شده بود. برای اینکه خود او، خودی بود که همه انسان ها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسان های دیگر نبود، بلکه واقعا خودش را به منزله یک عنصر، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس می کرد که وقتی ناراحتی در یک جای بدن پیدا می شود، این عضو، ناآرام و بی قرار می گردد. <br> <br> وقتی خبردار می شود که عامل او، فرمانداری که از ناحیه او منصوب است، در یک میهمانی شرکت کرده است، نامه عتاب آمیزی به او می نویسد که در نهج البلاغه هست. علی علیه السلام می گوید: من باور نمی کردم که فرماندار و نماینده من، پای در مجلسی بگذارد که صرفا از اشراف تشکیل شده است. <br> <br> او بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای آن فرماندار شرح می دهد. درباره خود می گوید که درد مردم را از درد خودش بیشتر احساس می کند، درد آنها سبب شده که اساسا درد خود را احساس نکند».(4)</font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> <font color="Red">اخلاق</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> «چیزهایی که به خلق و خوی انسان مربوط است، نظامی که انسان باید به غرایز خود بدهد و دستورهایی که مربوط است به رابطه انسان با خودش، اصطلاحا «اخلاق» نامیده می شود. <br> <br> پایه اخلاق این است که حاکم بر وجود انسان، طبیعت نباشد؛ یعنی شهوت و غضب و هیچ یک از غرایز طبیعی نباشد، وهم و قوه واهمه نباشد، خیال نباشد. حاکم بر وجود انسان، عقل باشد و اگر حاکم، عقل باشد، عقل به عدالت در انسان حکم می کند».(5)<br> <br> <br> </font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Red">امر به معروف و نهی از منکر</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> «امر به معروف و نهی از منکر برای این است که معروف رواج بگیرد و منکر محو شود. پس در جایی باید امر به معروف و نهی از منکر کرد که احتمالاً این کار اثر داشته باشد و اگر می دانیم که قطعا بی اثر است، واجب نیست.<br> <br> دیگر اینکه این عمل برای این است که یک مصلحتی انجام شود. پس در جایی باید صورت بگیرد که مفسده بالاتری بر آن مترتب نشود. <br> <br> لازمه این دو شرط، بصیرت در عمل است. آدمی که در عمل بصیرت ندارد، نمی تواند پیش بینی کند که آیا اثری بر این</font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> کار مترتب هست یا نیست و آیا مفسده بالاتری هست یا نیست؟ این است که امر به معروف جاهلانه، همان طوری که در حدیث آمده، افسادش بیشتر از اصلاحش است».(6)<br> <font color="Red"><br> </font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Red">شعار امروز</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> «اگر پیغمبر اسلام زنده می بود، امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید؟ والله و بالله قسم می خورم پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد.<br> <br> به قول عبدالرحمان فرامرزی، این اسراییلی که من می شناسم، فردا ادعای شیراز را هم می کند، می گویند شاعرهای شما همیشه در اشعارشان اسم شیراز را گذاشتند ملک سلیمان. هر چه بگویی آقا! آن تشبیه است، می گویند، سند از این بهتر هم می خواهید؟ <br> <br> مگر ادعای خیبر را که نزدیک مدینه است ندارند؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما را ندارند؟ و الله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیت داریم. <br> <br> به خدا قسم ماغافل هستیم. و الله قضیه ای که دل پیغمبر اسلام را امروز خون کرده است، این قضیه است. داستانی که دل حسین بن علی علیه السلام را خون کرده، این قضیه است. اگر حسین بن علی علیه السلام بود، می گفت: اگر می خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی؛ شعار امروز تو باید فلسطین باشد».(7)<br><br></font></font></b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/32972826987178742239.jpg" alt="" border="0"></div><br> </div><br> </div><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Red">سیری در کلام استاد</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> سه رکن اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی و معنویت اسلامی است. <br> <br> </font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> مشکل ترین مبارزه ها، مبارزه با نفاق است که مبارزه با زیرکی هایی است که احمق ها را وسیله قرار می دهد. <br> <br> علی علیه السلام دو طبقه را دفع کرد؛ منافقان زیرک و زاهدان احمق. <br> <br> آنچه مخالفان حجاب خرده گیری کرده اند و گفته اند حجاب، موجب فلج شدن نیمی از افراد جامعه است؛ لیکن بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی، موجب فلج نمودن نیروهای کارآمد جامعه و جوانان می شود. <br> <br> اساسی ترین شرط سلامت قلب، تسلیم بودن در مقابل حقیقت است. تسلیم سه مرحله دارد؛ تسلیم تن، تسلیم عقل، تسلیم دل. <br> <br> <font color="Red">شهادت، تزریق خون است به پیکر اجتماع. <br> <br> </font> شخصیت مصلح و عارف را اگر تربیت کنندو از آنها یک انسان به وجود آورند، شهید به وجود می آید.(1) منطق شهید از یک طرف، منطق عشق الهی است و از طرف دیگر، منطق اصلاح اجتماعی. <br> <br> <br> <font color="Red">استاد از نگاه اصحاب خدا</font></font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> <font color="DarkOrchid">امام خمینی</font>؛پیوست؛ لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او، شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود.(2) : مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملأاعلی.<br> <br> </font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"> <font color="DarkOrchid">مقام معظم رهبری</font>: اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکت انقلابی این مردم هم چنان ادامه یابد، بایستی افکار استاد شهید مطهری در میان مردم رواج یابد. <br> آثار استاد شهید مطهری، مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی است.(3)<br> <br> <font color="DarkOrchid">آیت الله جوادی آملی</font>: مرحوم شهید مطهری همان طور که قبلا گفته شد، انسان آزادی بود. چون انسان آزاد شد، نقش آزادی اش در مقام زندگی اش مشهود است؛ بدین جهت توانست با طاغوت بیرون، با قلم و بیان بجنگد و هم با دیو درون با عقل و دل به نبرد برخیزد، و این روزی که خدا به او داد، او رامغرور نکرد، بلکه بر تواضعش افزود. <br> <br> تواضع است دلیل رسیدگان به کمال که چون سوار به مقصد رسد پیاده رود شهید مطهری مشغول به حال نبود، مشغول به حمد بود. هرگز علم را کالا نمی دانست و علم فروشی نکرد، بلکه به حمد مشغول بود و حمد آن بود که این نعمت را به جا صرف نماید، و این سبب شد که از علم، نور بگیرد. شهید مطهری قبل از هر چیز شاگرد قرآن بود.(4)<br> </font></font></b> <br> <font color="DeepSkyBlue"><br> <b>پی نوشت :<br> 1. همان.<br> 2. </b><b>مجموعه گفتارها، ص 319.</b><b><br> 3. مهدی خلیلیان، فرهنگ استاد، دنیای هنر، ص 10.</b> </font> <font color="DeepSkyBlue"><b>4. گفتارهای معنوی، ص 229.</b></font><br> <font color="DeepSkyBlue"><b>5. محمدعلی زکریایی، فرهنگ مطهر، ص 67.</b></font><br> <font color="DeepSkyBlue"><b>6. مجموعه گفتارها، ص 183.<br> </b><b> 7</b> . <b>بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد، ویژه نامه گنجینه مطهر، واحد قم</b>،<b> اردیبهشت 1384</b>.<b><br> 8. همان.<br> 9. مرتضی مطهری، مسئله حجاب، تهران، صدرا، پشت جلد. <br> 10. گنجینه مطهر، ص1.</b><br> <b>11</b>. <b>همان.<br> پدیدآورنده: عبدیائی، سمیه<br> <br> <br> </b></font><br> <div align="center"><div align="center"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/43834995682738450951.gif" alt="" border="0"></div></div><br><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2011-05-03T17:39:10+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام کیفیت حجاب و پوشش حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/139 <div style="text-align: right;"><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Black"><b><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25698105432884987758.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25698105432884987758.jpg" alt="" border="0"></a><br> <font color="DarkGreen"><br> </font></b></font></font></font></div></div><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="5"><font color="DarkGreen"><b> کیفیت حجاب و پوشش حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)</b></font></font></font><font color="DarkGreen"><br> </font></div><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Black"><b><br> </b></font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Black"><b> اگر چه عمر شریفه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از هجده سال تجاوز نکرد، اما در ابعاد مختلف زندگی می تواند الگوی مناسبی برای بانوان باشد.... </b></font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Black"><b> حجاب در باورها و ارزش های ما ریشه دارد و رعایت پوشش به ویژه در میان بانوان، ایجاد مصونیت برای جلوگیری از عوارض منفی، مفاسد و ابتذال است. از دیدگاه اسلام، زن، شخصیتی شایسته دارد و می تواند مدارج کمال را بپیماید و به مراتب عالی انسانیت بار یابد. دامن زن، مدرسه بشر است و والایی مردان، بدون زنان ممکن نیست. اصلاح جامعه در گرو پارسایی، حیا و حجاب بانوان خواهد بود. جایگاه والای این گوهر گران بهای آفرینش، می طلبد که در صدف پوشش قرار گیرد تا ارزش هایش حفظ گردد.</b> <b><br> <br> حال با نگاهی بر کیفیت حجاب و پوشش حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به تبیین هر چه بیشتر این موضوع می پردازیم.<br> <br> اگر چه عمر شریفه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از هجده سال تجاوز نکرد، اما در ابعاد مختلف زندگی می تواند الگوی مناسبی برای بانوان باشد. از جمله موارد می توان در مورد حجاب ایشان الگو پذیری داشت. با توجه به منابع تاریخی، پیرامون حجاب حضرت می توان مواردی را به شرح ذیل نام برد:<br> <br> <font color="DarkGreen">حضرت در امر حجاب بسیار مواظبت می نمودند، تا آنجا که در مقابل افراد نابینا هم بی مبالاتی نداشتند، مرد نابینایی وارد منزل ایشان شد. حضرت برخاستند و به اتاق دیگر رفتند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: دخترم! این مرد نابیناست.<br> <br> حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: پدر اگر چه او مرا نمی بیند، ولی من که او را می بینم و او بوی من را استشمام می کند....</font><br> <br> همچنین تا آنجایی که ضرورت نداشت، حضرت از خانه خارج نمی شدند. حتی زمانی هم که حضرت برای ایراد خطبه وارد مسجد شدند و برای احقاق حق و ابطال باطل سخن رانی کردند در عین حفظ حریم و عفت بودند. حضرت امام حسن علیه السلام در کیفیت این حضور حضرت در جمع می فرمایند:<br> <br> مادرم روسری بر سر نمود و چارقد بلند خود را پوشید ... در حال راه رفتن بگونه ای بود که لباسش به پا گیر می کرد (کنایه از این که پوشش کامل رعایت شده بود.) ... او در میان زنان انصار از خانه خارج شد... همچون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با وقار و متانت حرکت می نمود ...<br> <br> وجود این حالات بیان از اهتمام حضرت به مساله حجاب دارد. حضرت در توصیه ای به زنان می فرماید: آنچه برای زنان نیکو است، آن است که مردان را نبینند و مردان هم ایشان را نبینند. (به این معنی که تا موقعی که لزوم ندارد حضور در جمع مردان معنی ندارد.)<br> <br> لذا در جایی دیگر می فرمایند: نزدیکترین حالت زن به خدا، موقعی است که در خانه بماند.خلاصه این که توجه حضرت به حجاب تا لحظه مرگ هم ادامه داشت، لذا از کیفیت حمل بدن محترمشان به صورتی که آن موقع مرسوم بود ـ حمل بر تابوت بدون پوشش ـ ابراز نگرانی کردند. لذا به همسر خود وصیت نمودند که تابوتی آماده کند، همان گونه که ملائکه شکل آن را به حضرت نشان داده بودند. فرهنگ سخنان فاطمه زهرا (سلام الله علیها)<br> <br> <font color="DarkGreen">در قضیه فدک نیز شکل خاص حجاب حضرت زهرا را هنگام خروج از منزل این گونه توصیف نموده است :حضرت زهرا(س) هنگام خروج از منزل مقنعه را محکم به سر بستند و جلباب (چادر) را به گونه ای که تمام بدن آن حضرت را می پوشاند و گوشه های آن به زمین می رسید به تن کردند و به همراه گروهی از نزدیکان و زنان قوم خود به سوی مسجد حرکت کردند. (طبرسی الاحتجاج ج ۱ ص ۹۸)<br> <br> قضیه فوق گویای آن است که حجاب و پوشش بیرون از منزل حضرت در مواجهه با نامحرمان دقیقا همان دو پوشش معروف بانوان در قرآن یعنی خمار(مقنعه ) و جلباب (چادر) بوده است . بنابراین می توان این دو نوع حجاب و پوشش را حجاب و پوشش قرآنی و فاطمی دانست .</font><br> <br> </b></font></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="Black"><b><br> <img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/29494771181251202647.jpg" alt="" border="0"></b></font></font></font><br><br><br></div><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2011-05-03T17:37:35+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام دُر واژه هایی از حضرت فاطمه علیها السلام http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/138 <div style="text-align: center;"><br><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/28606268592679428906.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/28606268592679428906.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> دُر واژه هایی از حضرت فاطمه علیها السلام<br> <br> <font color="Red"> عبادت خالص</font><br> <font color="Green">عن فاطمه الزهراء (س) </font><br> <font color="DarkOrchid">مَن اَصعَدَ اِلی اللهِ خالِصَ عِبادتهِ اَهَبطَ اللهُ اِلیهِ اَفضلَ مَصلـَحـَته.(1)</font><br> <font color="Blue">هر که عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، <br> خدای متعال برترین مصلحتش را به سوی او پایین فرستد.</font><br> <br> <font color="Red">بدترین امت</font><br> <font color="Green">عن فاطمه الزهرا قالت: قال رسول الله (ص) </font><br> <font color="Green"> <font color="DarkOrchid">شِرارُ اُمتی الذینَ غـَذَوا بِالنعَیمِ، الذینَ یاکلونَ اَلوانَ الطَعامِ، <br> ویلبسونُ الَوانَ الثِیابِ وَ یتَشدقون فِی الکلامِ.(2)</font></font><br> <font color="Blue">حضرت زهرا (س) نقل می کنند که پیامبر فرمود: <br> بدترین امت من کسانی هستند که : از انواع نعمت ها تغذیه می کنند <br> و خوراکی های رنگارنگ می خورند، و لباس های گوناگون می پوشند، <br> و هر چه بخواهند می گویند.</font><br> <br> <font color="Red"> نتیجه صلوات بر زهراء(س)</font><br> <font color="Green">عن فاطمه الزهراء(س) قالت: </font><br> <font color="DarkOrchid">قالَ لی رسول الله (ص) یا فاطمهُ مَن صَلـّی عَلیکِ غَفَرَاللهُ لَهُ <br> و الحَقَهُ بی حَیثُ کنتُ مِن الجَنةِ .(3)</font><br> <font color="Blue">دختر گرامی پیامبر فرمود: رسول خدا (ص) به من گفت : <br> ای فاطمه هر که بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد <br> و در هر جای بهشت که باشم او را به من ملحق گرداند.</font><br> <br> <font color="Red">حجاب فاطمه علیها سلام</font><br> <font color="Green">عن فاطمه الزهراء( س) قالت : </font><br> <font color="DarkOrchid">یا رسول الله اِن لَمْ یکُنْ یرانی فَانَا اَراهُ، وَ هُوَ یشُمُّ الریحَ.<br> فقال النبی (ع) اَشهدُ اَنَّکِ بضعةٌ مِنّی.(4)</font><br> <font color="Blue">پیامبراکرم (ع) همراه با مرد نابینایی به خانه فاطمه(س) آمد، <br> بلافاصله فاطمه (س) خود را کاملا پوشاند. رسول خدا (ص) فرمود: <br> چرا خود را پوشاندی با این که او تو را نمی بیند ؟ <br> فاطمه (س) فرمود: ای پیامبر خدا اگر او مرا نمی بیند، <br> من که او را می بینم و او بوی مرا حس می کند . <br> پیامبر اکرم فرمود: گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی.</font></font></font></b><br> <br> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/19655721111172839086.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/19655721111172839086.jpg" alt="" border="0"></a> <br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-04-17T14:25:17+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام حرز حضرت زهرا سلام الله علیها http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/137 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><div align="center"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/70003667698150125407.jpg" target="_blank"><font><font size="4"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/70003667698150125407.jpg" alt="" border="0"></font></font></a></div> <br> <div align="center"><font><font size="4"><b><font color="green"><br>حرز حضرت زهرا سلام الله علیها<br><br></font> </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b> حرز (بكسر حاء)، موضع محكم و حصین است. </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>و در شرع، امرى است كه معد </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>براى محفوظ نگه داشتن اموال است. </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>در عادت و عرف مانند خانه، خیمه. (1) </b></font></font></div> <div align="center"><br> <font><font size="4"><b>حرز به معانى زیر نیز مى باشد: </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>1- جاى استوار، پناهگاه </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>2- بهره، حظ، نصیب </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>3</b></font></font><font><font size="4"><b>- دعایى كه بر كاغذى نویسند </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>و با خود دارند، بازوبند، چشمآویز، تعویذ. (2) </b></font></font></div> <div align="center"><br> <font><font size="4"><b>در بین ادعیه وارده در كتب دعا به دعاهائى برخورد مى كنیم</b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b> كه با تمسك به بعضى از اسماء و صفات خدا</b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b> قلعه هاى معنوى و حصن حصین در برابر حوادث</b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b> و آفات براى انسان فراهم مى كنند </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>اینگونه دعاها معروف به حرز مى باشند. </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>معمولا همه ائمه و پیشوایان دینى داراى </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>حرزهاى مخصوص مى باشند </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>از جمله حرز حضرت زهرا علیهاالسلام </b></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><b>این عبارات از این دعاست: </b></font></font></div> <div align="center"><br> <font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>بسم اللَّه الرحمن الرحیم </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>یا حى یا قیوم </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>برحمتك استغیث فأغثنى </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و لا تكلنى الى نفسى طرفة عین ابدا </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و اصلح لى شأنى كله(3) </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>اللَّهم بحقِّ العرش و من علاه، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و بحقِّ الوحى و من اوحاه،</b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b> و بحقِّ النَّبى و من نبَّاه، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و بحقِّ البیت و من بناه،</b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b> یا سامع كلِّ صوتٍ،</b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b> یا جامع كُلِّ فوتٍ، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>ی</b></font></font></font><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>ا بارىءَ النُّفوس بعدالمَوت، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>صلِّ على محمَّدٍ و اهل بیته، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و اتنا و جمیع المؤمنین والمؤمنات </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>فى مشارق الارض و مغاربها، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>فرجاً من عندك عاجلاً، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>بشهادة ان لا اله الا اللَّه</b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b> و اَنَّ محمداً عبدك و رسولك، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>صلَّى اللَّه علیه و اله، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font><font size="4"><font color="darkorchid"><b>و على ذریَّته الطَّیبین الطَّاهرین، </b></font></font></font></div> <div align="center"><font color="darkorchid"><b><font><font size="4">و سَلَّمَ تسلیماً كثیراً.</font></font> </b></font></div> <br> <div align="center"><b><font color="teal">1ـ فرهنگ معارف اسلامى/ سید جعفر سجادى/ ج 2/ ص 250 <br> 2ـ فرهنگ معین<br><br> 3ـ فاطمه زهرا علیهاالسلام شكوفه عصمت/ محمود جویبارى/ ص </font></b><b><font color="teal">228</font></b><br><b><font color="teal"><br><br></font></b></div> <div align="center"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/61982661147048120655.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/61982661147048120655.jpg" alt="" border="0"></a></div><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div> text/html 2011-04-17T14:24:07+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام حضرت زهرا علیها سلام در نگاه پیامبر اكرم (ص) http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/95131428187802790764.jpg" alt="" border="0"><br><br></div><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font><font size="4"><font color="DarkOrchid"><br>حضرت زهرا علیها سلام در نگاه پیامبر اكرم (ص)</font><br> <br> رسول مكرم اسلام صلی الله علیه وآله به مناسبت های مختلف درباره صدیقه كبرا علیها سلام سخنانی فرموده است كه مبین مقام والای این بانوی اسلام می باشد. در این مبحث ، به منظور تبرك ، به كلام نورانی نبوی به چند مورد اشاره می نمائیم : <br> <br> 1- فاطمه پاره تن من است.<br> <br> رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است : فاطمه پاره تن من است. هر كس او را خشمگین كند مرا خشمگین نموده است .(1) <br> و فرمود: هرآنچه او را اندوهگین كند، مرا هم اندوهگین می كند. هرآنچه او را بیازارد... وخسته كند، مرا نیز آزرده می سازد. هر چه او را شادمان كند، مرا هم شادمان، و هر چه او را افسرده سازد مرا نیز افسرده می نماید. (2) <br> <br> 2- غضب فاطمه غضب خداست.<br> <br> فرمود: ای فاطمه ، خداوند به خاطر غضب تو ، غضب می كند و به خاطر رضای تو خشنود می شود. (3) <br> <br> 3- فاطمه سرور زنان جهان<br> <br> و سرور زنان با ایمان است.(4)زمانی نیز فرمود:... این فرشته آمده است تا به من بشارت دهد كه فاطمه سرور زنان بهشت است. (5) <br> <br> 4- فاطمه قبل از همه وارد بهشت می شود.<br> <br> فرمود: اولین كسی كه وارد بهشت می شود، فاطمه دختر محمد صلوات الله علیه است. (6) <br> <br> 5- فاطمه علیها السلام ، روز قیامت ، هم منزل پیامبر اكرم (ص) است.<br> <br> فرمود: من ، علی ، فاطمه ، حسن و حسین ، روز قیامت در زیر بارگاه عرش خواهیم بود. (7) <br> امیرالمؤمنین(ع) روایت كرده است كه شبی پیامبر اكرم(ص) در خانه ما خوابید. نیمه شب حسن آب خواست و حضرت برخاسته، كاسه ای آب از مشك برگرفته تا به او بنوشاند. دراین میان ، حسین دست به كاسه آب برد، پیامبر او را باز داشت و آب را به حسن داد. فاطمه (س) عرض كرد: ای رسول خدا! مثل اینكه حسن را بیشتر دوست می داری! فرمود: نه، ولی او قبل از حسین آب خواست. آنگاه فرمود: ای فاطمه، من ، تو و این دو و اینكه در خواب است [ علی(ع)] همه درروز قیامت در یك جا خواهیم بود. (8). <br> <br> 6- نسل فاطمه(س) بر آتش حرام است.<br> <br> فرمود: فاطمه پاكدامن است، پس خدا نسل او را بر آتش حرام كرده است. (9) <br> و فرمود: خدا تو و فرزندانت را عذاب نخواهد كرد. (10) </font></font></b><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font><font size="4"><br> <br> <font color="DarkOrchid">7- فاطمه(س) میوه وجود پیامبر است.</font><br> <br> فرمود: من درختی از بهشتم و فاطمه میوه اوست. (11) <br> <br> <font color="DarkOrchid">8- فاطمه پاره ای از وجود پیامبر است.</font><br> <br> فرمود: فاطمه ازوجود من است. هرچه او را خوشحال كند مرا خوشحال می سازد وهرچه او راغمگین سازد،مراغمگین می كند. (12) <br> <br> <font color="DarkOrchid">9- دوست داران فاطمه ، در بهشتند.</font><br> <br> فرمود: ای سلمان ، هركس فاطمه را دوست بدارد، در بهشت است و هر كس با فاطمه دشمنی ورزد، در جهنم است. ای سلمان، دوست داشتن فاطمه، در یكصد جایگاه به كار می آید كه راحت ترین آنها، لحظه مرگ، قبر، میزان، محشر، صراط و محاسبه است. <br> هر كس دخترم ، از او راضی باشد من از او راضی هستم و هر كس من از او راضی باشم خدا از او راضی است و هر كس كه فاطمه بر او غضب كند ، خدا براو غضب می كند. (13) <br> <br> <font color="DarkOrchid">10- فاطمه (س) ، مظهر نیكی است.</font><br> <br> فرمود: اگر حُسن و نیكی همچون پیكری نمایان می گردید ، همانا سیمای فاطمه می شد. بلكه فاطمه ، بزرگتر ازآن است . (14) <br> <br> <font color="DarkOrchid">11- فاطمه (س) ، روح پیامبراست.</font><br> <br> فرمود: دخترم ، فاطمه سرور اولین و آخرین زنان جهان است. او پاره تن من، نور چشم و میوه دل من و روح من است. او حوریه آدمی نسب است. هر گاه در محراب مقابل پروردگارش می ایستد ، نورش برای فرشتگان آسمان می درخشد آنچنان كه نورستارگان برای اهل زمین. و خدای عزوجل ، به فرشتگان می گوید: ای فرشتگان من، به بنده ام فاطمه بنگرید كه چگونه در مقابل من ایستاده واعضای بدنش ، از خوف من می لرزد. بنگرید چگونه قلبش متوجه من است. شما را شاهد می گیرم كه او و پیروانش را ازآتش ایمن كردم... آنگاه همان طور كه مریم را صدا زد او را صدا می زند و می گوید: ای فاطمه، خدا تو را برگزیده و تطهیر كرده وبر زنان جهان برتری بخشیده است...(15) <br> <font color="DarkOrchid"><br> 12- فاطمه (س) مادر پدرش است.</font><br> <br> پیامبراكرم(ص) او را به این كنیه افتخار بخشید و او در مدینه ، به این كنیه مشهور بود. (16) <br> در تفسیر این كنیه ، گفته اند منظور از پدرشان ، رسالت پیامبر(ص) است . بنابراین فاطمه مادر اسلام و مسلمین است . یعنی همانطور كه اطفال در شداید وگرفتاری ها به مادر خویش پناه می برند و مادر مرجع و محور آنهاست ، فاطمه زهرا(س) پناهگاه پیروان اسلام در شداید و گرفتاری هاست. و هنگامی كه حق و باطل با هم مشتبه شوند جویندگان حق، راه راست و حق را از او می جویند. <br> به حقیقت فاطمه میزان است. همراه او بودن با خدا بودن است وپیروی از او ، پیمودن راه مستقیم است و جدایی از او ، جدایی از خدا و حقیقت اسلام.</font></font></b><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/17133409439411994664.jpg" alt="" border="0"><br><br></div><div style="text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div> text/html 2011-04-17T14:18:52+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام منظومه غم http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/135 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><div align="center"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/75539983860309072268.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <br> <b><font><font size="4"> <font color="Red">منظومه غم </font></font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> فاطمه، یادگار رسول خدا و تنها دختر اوست.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> مدینه، عطر محمد(ص) را از او استشمام می کند <br> و در خـَلق و خـُلق، به او می نگرد که « آینه مصطفی نما» است.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> فاطمه ، موهبت بزرگ خدا به بشریت است .</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> کوثر همیشه جوشان و جاری ، و فیض گستر ابدی است.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> اما بانویی است شکسته بال و پر، رنجدیده و محزون، <br> غریب و بی پناه، و در داغ رحلت رسول خاتم، دل شکسته و مغموم.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> مگر چند روزاز آن « ماتم بزرگ» ، <br> از رحلت آخرین سفیر حق، از کوچ آخرین منادی <br> ملکوت گذشته ، که باغ رسالت چنین خزان <br> و گل عصمت این گونه پرپر شده است؟ <br> <br> مدینه، بوی غم و رنگ ماتم دارد.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> آنان که در پی « چگونه زیستن » <br> و یافتن « الگوی حیات» بودند، به فاطمه می نگریستند . <br> فاطمه در طاعت ، خشیت ، عفاف ، <br> حجاب و حیا، « میزان» بود.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> چشمه سار حکمت و رحمت و عطوفت بود.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> خشم و رضای او، میزان خشم و رضای رحمان بود، <br> جلوه همه کمالات مکتب ، و مظهر همه خوبیهای انسان!</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> دختر رسالت بود ، همسر ولایت ، و مادر امامت.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> بانوی بانوان جهان بود، « سیدة نساء العالمین ».</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> اما اینک... پس از وفات امین وحی،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> در خلوت غمگین مولا، تنهاترین <br> انیس لحظه های غربت اوست.</font></font></b><br> <br> <br> <b><font><font size="4"> علی (ع) را یگانه محرم راز ، و مرهم دردهای جانگداز!</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> راستی ، داستان « رخ کبود» ، « بازوی ورم کرده » ، <br> « میخ در» و « سینه مجروح» چیست <br> که کتاب تاریخ را با غم ، رنگ زده است؟</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> کیست مفسر آن رازهای پنهان و دردهای نهان؟</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> گرچه رسول مدنی در مدینه، خفته درخاک است، <br> اما چشم خدایی اش بصیر و بیناست ، <br> و جسارت ها در همین مدینه، <br> پیش چشمان بیدار رسول، شکل می گیرد.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> این « مادر نمونه تاریخ » در کوچه های پر ازغربت مدینة النبی ، <br> در پی دستی است که به یاری و حمایتش برخیزد <br> و در جستجوی پایی است که برای احقاق حقش <br> به راه افتد و زیانی که به دفاع از او در کام بچرخد!</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> سلام بر آن سینه زخمی، که بوسه گاه محمد (ص) <br> بود و عطر بهشت را با خود داشت.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> وقتی بلبلی به فراق گل مبتلا می شود،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> چه می ماند، جز نالیدن و گریستن و فغان ؟</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> اینک، مدینه پیامبر، محل التقای این فراق ها <br> و کانون فراق گل ها و بلبل هاست.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> فاطمه، در فراق محمد سوخت،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و اینک، علی در فراق زهرا می گدازد.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> و .... حسنین و زینبین، گل های نوشکفته <br> این بوستان عرشی اشک می ریزند و عزادارند.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> فراق فاطمه، تنها علی را داغدار نکرده است،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> چشم فضیلت در این مصیبت عظمی می گرید ، <br> آه از نهاد حق برمی خیزد </font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و کوه غم بر دوش « امت رسول (ص) » سنگینی می کند.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و مدینه انس گرفته به این « محبوبه خدا» ؛ چگونه است؟</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> « یک طرف ، دل شکسته حسین و زینب و حسن</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> یک طرف علی ز رحلت تو سوگوار</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> رفتی ای قرار دل</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> ای که پر کشیده ای به سدره حضور و بارگاه نور</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> خانه تو مانده است،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> با چهار کودک یتیم و یک علی در انتظار ....»</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> چگونه باور کردنی است، <br> آن همه جفا بر آل مصطفی؟</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و آن بی حرمتی به حریم فاطمه؟</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> هر روز، آن رسول بزرگ، هنگام عبور <br> از برابر خانه فاطمه، به اهل آن خانه <br> که طاهر و مطهر بودند، سلام می کرد <br> و آیه تطهیر می خواند.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> دست و سینه زهرا، بوسه گاه محمد (ص) بود،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> « مودت ذی القربی» سفارش پیامبر و مزد رسالت بود،</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> چه زود، صاحبان هوس بر اسب فتنه سوار شدند <br> و میراث نبوی را غارت کردند ، و ودیعه رسول را آزردند!</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> « بعد از آن همه شهید، بعد از آن همه سفارش اکید، <br> آن همه حدیث و آیه، وعده و وعید، اینک اهل بیت ، <br> مانده در کنار، بنگر این جفا به جای آن جفا، <br> بنگر این ستم به جای آن صفا، چهره زمانه گشته <br> شرمسار شیعیان راستین فاطمه، دل شکسته، <br> داغدار و چشم های اشکبار...»</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> راستی ... قبر فاطمه کجاست؟</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و چرا در مدینه، انسان زائر در می ماند<br> که عقده دل در سوگ « بضعة الرسول» <br> کجا بگشاید و اشک دیده، پای کدام نخل بریزد <br> و نشان « بیت الاحزان» را از که بپرسد <br> و در کجا ایستاده، بر « فاطمه» سلام دهد؟</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> در مدینه چه گذشت و اکنون چه می گذرد؟</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> یک سوی، جوشش صداقت و اطاعت و وفا <br> وعشق به اهل بیت عصمت بود <br> و شیدایی و شیفتگی سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و...</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> سوی دیگر ، کینه های بدر و خیبر و حنین.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و اکنون نیز مگر جز این است؟</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> باز هم صدای پای حمله قبایل قریش،</font></font></b><br> <br> <br> <b><font><font size="4"> باز هم مدینه مانده درحصار !</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> « تا نسوزد دل، نریزد اشک و خون از دیده ها<br> <br> </font></font></b><b><font><font size="4"> این نشانه پیوند و همدلی با فاطمه <br> و همدردی با علی و زینب است.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> نام « فاطمه» ، از تاردل ها نوای غم بر می آورد.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> یاد « زهرا»، واژه های محزون وغربت زده را <br> به « غمنامه» تبدیل می کند.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> و ... « ایام فاطمیه» ، مجموعه ای است <br> از جگرهای سوزان، چشمهای گریان، <br> عزاداران سیه پوش، عاشقان درد آشنا، <br> شیعیان وفادار، احساس های یتیمانه و دردهای تنهایی.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> مرور اوراق کتاب تاریخ، یاد آور<br> « رنج های شیعه » و درد و داغ « آل الله » است.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> خدا را شاکریم که نعمت « غم زهرا» عطایمان کرده <br> و ما را نمک گیر سفره « محبت اهل بیت » ساخته است.<br> از این رو، روحمان با " اولاد علی و فاطمه " همنوایی دارد <br> و جز از " کوثر ولایت"سیراب نمی شود<br> و جز از " شراب مودت" جام بر نمی گیرد.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> خوشیم که جرعه نوش ولاییم <br> و اسیر سلسله غم این خاندان.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> محبتمان منحصر در " ذی القربی" است.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> خاندانی که هم شایسته " دوست داشتن" اند، <br> هم اشک ریختن بر رنجهایشان <br> و سوختن در مصیبت ها و داغ هایشان.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> امروز ما ، در فاطمیه ای به وسعت ایران اسلامی، <br> سر بر شانه " مظلومیت شیعه" می گذاریم <br> و آرام آرام می گرییم ؛ چون شمع می سوزیم <br> و پیوسته در پی آنیم که جواب سؤال های <br> بی پاسخ مانده خویش را بیابیم.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> می خواهیم باز هم سری به مدینه بزنیم ، <br> بر سفینه نجات " عترت" سوار شویم و از موج ها بگذریم.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> " موج فتنه ها و کینه ها فرا گرفته باز هم ،</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> دامن مدینه و حجاز را .</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> " اهل بیت " در میان موج های سهمگین ، یک " سفینه " اند، <br> ثابت و نجابت بخش و استوار، مایه امید و رشته قرار</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> لیکن این سفینه نجات هم شکسته است</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> دست و بازوی امیر عشق بسته است</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> چشم روزگار، مانده همچنان در انتظار</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> این دل شکسته، پای خسته، بی شکیب مانده بی قرار "</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> و ... سوگنامه " بانوی بانوان" را نهایتی نیست.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> کتاب غم وغربت زهرا، تا ابدیت <br> و تا دامنه محشر گشوده است،<br> تا درس های ناگفته و ناشنوده این مکتب و کتاب، <br> به گوش همگان برسد.</font></font></b><br> <br> <b><font><font size="4"> پایان غم فاطمه ، صبح قیامت است <br> و عرصات داوری خدا.</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> سلام بر آن" منظومه غم " که بی پایان است...</font></font></b><br> <b><font><font size="4"> <font color="DarkRed">جواد محدثی</font></font></font></b><br> <br> <br> </div><font><font size="2"><font color="#000000"><div align="left"><br> <div align="center"><font><font size="2"><font color="#000000"><div align="left"><br> <div align="center"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/91215362631350202622.jpg" alt="" border="0"></div></div></font></font></font></div></div></font></font></font><br></div><div style="text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div> text/html 2011-03-27T12:39:55+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام نوروز در فرهنگ شیعه http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/134 <div style="font-weight: bold;" align="center"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/79734247084237753092.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/79734247084237753092.jpg" alt="" border="0"></a></div><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen"><font color="red">نوروز در فرهنگ شیعه</font> </font></font></font><br> <br> <font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">بحث از نوروز در فرهنگ شیعه، از قرن پنجم به بعد مطرح شد و تا آنجا که به منابع برجاى مانده مربوط مى‏شود، نخستین بار در مختصر مصباح شیخ طوسى از آن یاد شد. پس از آن در منابع دیگر هم وارد گردید. در این مقاله سیر ورود آن در منابع شیعه و موضعگیرى فقهاى شیعه در باره آن را توضیح خواهیم داد.</font></font></font><br> <br> <br> <font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">نوروز یا روزِ نو در همه تقویم‌ها، دوره‏ها و در میان همه فرهنگ‌ها، با اسامى گوناگون مطرح بوده و هست. گردش زمین به دور خورشید و پدید آمدن روز و شب و فصول سال و نیز حرکت ماه بر گرد زمین، بشر را به محاسبه واداشته و به طور طبیعى، تقویم را پدید آورده است.</font></font></font><br> <br> <br> <br> <font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">آغاز هر سال، شروع جدیدى است که خود به نوعى انسان را با احساسى تازه و تولّدى نو به حرکت در مى‏آورد. این آغاز همراه با شادى و سرور بوده و در هر فرهنگى آیین هاى ویژه‏اى براى نشان دادن خوشحالى و شادى تعبیه شده است. </font></font></font><br> <br> <br> <font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">در میان ایرانیان، این روزِ نو، روزى بود که شاه جدید ساسانى به تخت مى‏نشست. خواهیم دید که آخرین نوروز ایرانى که در آن آیین هاى ویژه‏اى را اجرا مى‏کردند (فهرستى از آنها را ابوریحان در آثارالباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، امیرکبیر، 1363 از منابع زردتشتى آورده است. بنگرید : صص 333 - 325)، </font></font></font><br> <br> <br> <font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">روزى در اواخر خردادماه بود که یزدگرد سوم بر تخت نشست و از آن پس، این نوروز، هر سال با توجه به عدم محاسبه کبیسه و اهمال آن، در هر چهار سال یک روز به عقب مى‏افتاد. پس از آمدن اسلام، سنت نوروز، پابرجا ماند و این بدان دلیل بود که مردم ایران، به سرعت اسلام را نپذیرفته و تا یکى دو سه قرن، بسیارى از آنان بر آیین کهن خود بودند. حتى اگر اسلام را پذیرفتند، نتوانستند به آسانى آن آداب را ترک کنند.</font></font></font><br> <br> <br> <font size="4"><font face="microsoft sans serif"><font color="darkgreen">این نکته دانسته است که اسلام، دو عید را با عنوان عید فطر و اضحى با آیین هاى ویژه مطرح کرد، هر چند آنها آغاز سال نبود، اما به هر روى عید طبیعى مسلمانان به شمار مى‏آمد. در برابر، نه از سوى اهل سنّت و نه امامان شیعه، موضعگیرى روشن و شناخته شده مفصلى نسبت به نوروز مطرح نشد.<br><br></font></font></font></font></font></font><div style="font-weight: bold;" align="center"> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/01620123732237724992.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/01620123732237724992.jpg" alt="" border="0"></a> <br> <br> <br> </div><font style="font-weight: bold;" face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"> عید نوروز پیش از اسلام ، خاص و عام داشت و سیستم طبقاتی در بزرگداشت نوروز حکم فرما بود و نظام طبقاتی نسبت به این سنت باستانی وجود داشت لذا روز عید برای عامه مردم و اقشار ضعیف و فرودستان جامعه فقط روز نخست سال بود و روز عید برای بزرگان، حاکمان، خان ها و ... از روز نخست تا ششم ادامه داشت. <br> <br> البته باید گفت که بعد ها این نظام طبقاتی را اسلام فروریخت و دگرگون کرد و همه طبقات را برداشت و تبعیض را نسبت به این سنت باستانی کنارگذاشت و دستورداد در دین اسلام در برگزاری عید و بزرگداشت عید، سیستم طبقاتی وجود نداشته باشد. <br> <br> تحول دیگری که اسلام ایجاد کرد این بود که عید برای خان ها، فرماندهان و حاکمان بود و سنت نوروزی این بود که تحفه ای از سوی مردان فرودست و زیر دست برای مردان فرادست و حاکمان می‌بردند لذا « نوروزی» تحفه‌ای بود که رعیت‌ها برای فرماندهان و کشاورزان برای خان‌ها و فئودال ها می بردند و هدیه ای بود که فرودستان به فرادستان پیش‌کش می‌کردند و در حقیقت مکیدن خون جدیدی بود از سوی پادشاهان.<br> <br> نکته دیگر این است که « عید» در معارف اسلامی اصطلاحی عرفانی و واژه‌ای کلیدی در عرفان اسلامی است لذا به زمانی که چیزی بر دل تجلی می‌کند « عید» می‌گویند بنابراین اگر در صبحگاه حتی در یک روز عادی انوار الهی بر دل ما تجلی کرد، آن صبحگاه « عید» تاریخ زندگی ما است، البته بر چیزی که در دل تجلی می‌کند نیز « عید» می گویند و عطار در این باره می‌گوید: <br> <br> </font></font></font><div style="font-weight: bold;" align="center"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">ای بلبل خوش نوا، فغان کن </font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">عید است نوای عاشقان کن </font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">چون سبزه ز خاک سر برآورد </font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen">ترک دل و ترک بوستان کن</font></font></font><br> </div><font style="font-weight: bold;" face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="DarkGreen"><br> </font></font></font><br style="font-weight: bold;"> <div style="text-align: center;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/50535509507204372396.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/50535509507204372396.gif" alt="" border="0"></a><br style="font-weight: bold;"></div><div style="text-align: right; font-weight: bold;"> </div> text/html 2011-03-27T12:39:12+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام با رسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می‏کند. http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/133 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00704438373785923795.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <br> <div align="center"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">با رسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می‏کند. </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">چکاوک‏ها، هزار دستان و قمریان،</font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">نغمه‏ها و سرودهای فرح‏بخش و تازه سرمی‏دهند </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">و انسان‏ها را به مهرورزی، گره‏گشایی و هم‏گرایی فرا می‏خوانند. </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">بهار، پیام‏آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">و به همین خاطر است که خواستنی است </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">و با آمدنش دل‏ها سرشار از سرور و جان‏ها معرفت می‏یابد.</font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">بهار، پیام‏آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می‏شود. </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‏آوریم. </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">در اینکه چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">سرازیر است و ما اگر او و نشانه‏هایش را فراموش کنیم، </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">او هرگز ما را فراموش نمی‏کند </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">و با دگرگونی فصل‏ها نیز به جلوه‏گری قدرت بی‏پایانش می‏پردازد</font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">و بر اثر تماشای جلوه‏هایش، اشک شوق از چشمی جاری شود.</font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">اساسا جهان هستی، آینه‏دار خداست </font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen">و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است.</font></font></font><br> <br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">به تعبیر خواجه شیرازی لسان الغیب:</font></font></font><br> <br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkgreen"><font color="darkred">مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ </font></font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen"><font color="darkred">به دست مردم چشم، از رخ تو گل چیدن</font> </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">بهار نیز یکی از باشکوه‏ترین جلوه‏های خدا در جهان هستی است </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">که می‏توان با تماشای آن، نقبی به عالم معنا زد </font></font></font><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست.</font></font></font><br> <br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="darkgreen">همانگونه كه سعدی شیرازی سروده است :</font></font></font></div><font color="DarkOrchid"><br> </font><div align="center"><font color="DarkOrchid"><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif">بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار</font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار</font></font></font></div><font color="DarkOrchid"><br> </font><div align="center"><font color="DarkOrchid"><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif">بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق </font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار</font></font></font></div><font color="DarkOrchid"><br> </font><div align="center"><font color="DarkOrchid"><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif">آفرینش همه تنبیه خداوند دل است </font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار</font></font></font></div><font color="DarkOrchid"><br> </font><font color="DarkOrchid"><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif">خبرت هست که مرغان سحر می‏گویند </font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">آخر ای خفته! سر از خواب جهالت بردار<br><br></font></font></font><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09116242435402973731.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09116242435402973731.gif" alt="" border="0"></a> <br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div> text/html 2011-03-27T12:36:33+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام یا مقلب القلوب و الابصار http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/32105795514670633868.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/32105795514670633868.gif" alt="" border="0"></a> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/93174688765273664507.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/43084930219321000295.jpg" alt="" border="0"></a> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25358277822605279247.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25358277822605279247.gif" alt="" border="0"></a></font></font> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><br> <br> </font></font> <a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/63068189496036312997.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/63068189496036312997.gif" alt="" border="0"></a> <br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><b><font color="Green">یا مقلب القلوب و الابصار<br> یا مدبرالیل و النهار<br> یا محول الحول و الاحوال<br> حول حالنا الی احسن الحال<br> </font><br> <font color="DarkOrchid">حلول سال نو و بهار پرطراوت را<br> كه نشانه قدرت لایزال الهی<br> و تجدید حیات طبیعت می باشد را<br> به تمامی عزیزان تبریك وتهنیت عرض نموده<br> و سالی سرشار از بركت ومعنویت را<br> برای همگی آرزو دارم</font></b><br> <br> </font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/38176448709428749939.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/38176448709428749939.gif" alt="" border="0"></a></font></font></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-03-27T12:23:05+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام سال نو مبارک http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><br><a href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00309412846103346818.gif" target="_blank"><img style="max-width: 500px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00309412846103346818.gif" alt="" border="0"></a> <br><br><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-02-21T13:50:54+01:00 salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com گمنام گمنام ششمین پیشوا .... http://salarezeynabhoseinjan.mihanblog.com/post/130 <font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__26_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></div><br> <font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="blue"><b>ششمین پیشوا در یك نگاه</b></font></font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">نام: جعفر (به معنى نهر جارى پرفایده)</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">كنیه: ابو عبداللّه</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">لقب: صادق</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">نام پدر: حضرت محمد بن على (ع )</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">نام مادر: معروف به ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">تاریخ ولادت: یكشنبه 17 ربیع الاول ، سال 83 هجرى</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">مكان ولادت: مدینه</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">مدت عمر : 65 سال</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">علت شهادت: مسمومیت</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">قاتل : منصور دوانیقى (خلیفه عباسى ) </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">زمان شهادت: یكشنبه 25 شوال ، سال 148 هجرى</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">مدفن مطهر: قبرستان بقیع ( مدینه )<br><br></font></font></font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__23_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></div><div align="right"><br> <br> <b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="#ff00ff"><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="blue">دوران زندگی</font></font></font> </font></font></font></b></div><font face="Microsoft Sans Serif"><b><font color="black"><font size="4">امام جعفر صادق (ع) در پگاه روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع الاول سال 80 هجرى، معروف به سال قحطى، در مدینه دیده به جهان گشود.</font><br> <br> <font size="4">اما بنا به گفته شیخ مفید و كلینى، ولادت آن حضرت در سال 83 هجرى اتفاق افتاده است. لكن ابن طلحه روایت نخست را صحیح ‏تر مى‏داند و ابن خشاب نیز در این باره گوید: </font></font></b></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><b><font color="black"><font size="4">چنان كه ذراع براى ما نقل كرده، روایت نخست، سال 80 هجرى، صحیح است. وفات آن امام (ع) در دوشنبه روزى از ماه شوال و بنا به نوشته مؤلف جنات الخلود در 25 شوال و به روایتى نیمه ماه رجب سال 148 هجرى روى داده است. </font><br> <br> <font size="4">با این حساب مى‏توان عمر آن حضرت را 68 یا 65 سال گفت كه از این مقدار 12 سال و چند روزى و یا 15 سال با جدش امام زین العابدین (ع) معاصر بوده و 19 سال با پدرش و 34 سال پس از پدرش زیسته است .</font><br> <br> <font size="4">كه همین مدت، دوران خلافت و امامت آن حضرت به شمار مى‏آید و نیز بقیه مدتى است كه سلطنت هشام بن عبد الملك، و خلافت ولید بن یزید بن عبد الملك و یزید بن ولید عبد الملك، ملقب به ناقص، ابراهیم بن ولید و مروان بن محمد ادامه داشته است.<br></font></font></b></font></font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__24_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></div> <br> <font size="4"><font color="red">فضائل امام صادق علیه السلام :</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="#ff00ff"><font color="blue">ایمان امام</font> </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">ما چند خبر از اخبار غیبی امام صادق (ع) را نقل می كنیم كه خود دلالت بر ایمان شهودی امام صادق دارد. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">1 ـ محمد بن عبدالله می گوید: «عبدالحمید كه یكی از راویان فقه شیعه است در زندان بود. روز عرفه در مكه خدمت امام صادق رسیدم و از زندان و مضیقه عبدالحمید با ایشان صحبت كردم. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">امام صادق دعا كردند و بعد فرمودند: رفیقت از زندان آزاد شد. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">موقعی كه از مكه برگشتم و با عبدالحمید تماسم گرفتم، معلوم شد همان ساعت كه امام صادق دعا كرد و بعد خبر آزادی عبدالحمید را داد، او از زندان آزاد شد.» </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">2 ـ مهزم می گوید: «برای دیدن امام صادق (ع) به مدینه رفتم و منزلی اجاره كردم. پس از مدتی تمایلی به كنیز صاحب خانه پیدا كردم و روزی دست او را با شهوت فشار دادم. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">همان روز به خدمت امام رسیدم و حضرت فرمودند: امروز كجا بودی؟ من به دروغ گفتم كه صبح را در مسجد به سر آوردم. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">حضرت فرمودند: </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="darkred">اما تعلم ان هذا لاینال الا بالورع </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">یعنی: آیا نمی دانی به مقام وایت، جز با ورع و پرهیزگاری نمی توان رسید؟» </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">3 ـ ابی بصیر می گوید: «روزی من جنب بودم و چون دیدم كه عده ای به خدمت امام صادق می روند، من هم با حالت جنابت رفتم. حضرت فرمودند: آیا نمی دانی به خانه های ما جنب نباید وارد شود؟» </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">4 ـ شقرانی می گوید: «روزی منصور دوانیقی به افرادی جایزه و عطا می داد. من هم بر در خانة او ایستاده بودم كه امام صادق آمد. جلو رفتم و از ایشان خواستم كه از منصور برای من هم عطایی بگیرد. حضرت در مراجعت چیزی را كه برایم گرفته بود به من داد و فرمود: </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black"><font color="darkred">الحسن لكل احد حسن ومنك احسن لمكانك منّا، القبیح لكل احد قبیحٌ ومنك اقبح لمكانك منا.</font> </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">كار نیكو از هر كه سر زند خوب است و از تو بهتر چون منسوب به مایی، و كار زشت از هر كه سر زند بد است و از تو بدتر چون منسوب به مایی.» </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="black">شقرانی می گوید: «این كلام اشاره ای بود به كار زشت من، زیرا گاهی در خفا شراب می خوردم.» </font></font><br><br></font><div align="center"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__20_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></font></div><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><br> <br> <b><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="5"><font color="red"><font face="Arial Narrow">علم حضرت صادق (ع)</font> <br> </font></font><br> <font color="navy">راجع به علم امام صادق از زبان ایشان چند جمله نقل می كنیم. </font><br> <font color="navy">1 ـ علاء بن سبابه می گوید، امام صادق فرمودند: </font><br> <br> <font color="navy">«من آگاهم به آنچه در آسمانها و زمین است و آنچه در بهشت و جهنم است. و من آگاهم به گذشته و به آینده تا روز قیامت. </font><br> <br> <font color="navy">سپس فرمودند: این علم را از قرآن می دانم، به قرآن تسلط دارم چون تسلّط بر كف دستم. و خداوند متعال در قرآن فرموده است كه قرآن بیان كنندة همه چیز است.» </font><br> <br> <font color="navy">2 ـ بكیر بن اعین می گوید: «امام صادق فرمودند، من آگاهم به آنچه در آسمانها و زمین است، و آنچه در دنیا و آخرت است. </font><br> <br> <font color="navy">چون دیدند كه این كلام پیش بعضی سنگین آمد فرمودند: ای بكیر من این علم را از قرآن می دانم، زیرا در قرآن است:</font><br> <br> <font color="navy"><font color="darkred">ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیئ[4].»</font></font><br> <br> <font color="navy">3 ـ صفوان بن عیسی می گوید: «امام صادق فرمود: من علم اولین و آخرین را می دانم، می دانم آنچه در صلب پدرها و رحم مادرها است.» </font><br> <br> <font color="navy">شیخ مفید در ارشاد مى‏نویسد: علومى كه از آن حضرت نقل كرده‏ اند به اندازه ‏اى است كه ره توشه كاروانیان شد و نامش در همه جا انتشار یافت. </font><br> <br> <font color="navy">دانشمندان در بین ائمه (ع) بیشترین نقل ها را از امام صادق روایت كرده ‏اند. هیچ یك از اهل آثار و راویان اخبار بدان اندازه كه از آن حضرت بهره برده ‏اند از دیگران سود نبرده ‏اند. محدثان نام راویان موثق آن حضرت را جمع كرده ‏اند كه شماره آنها، با صرف نظر از اختلاف در عقیده و گفتار، به چهار هزار نفر مى‏رسد.</font><br> <br> <font color="navy">بیشترین حجم روایات، احادیثی است كه از امام صادق (ع) نقل شده است، اهمیت معارف منقول از جعفر بن محمد (ص) به میزانی است كه شیعه به ایشان منسوب شده است: “شیعه جعفری”. كمتر مسئله دینی (اْعم از اعتقادی، اخلاقی و فقهی) بدون رجوع به قول امام صادق (ع) قابل حل است. كثرت روایات منقول از امام صادق (ع) به دو دلیل است:</font></font></font></b><br> <br> <font face="Microsoft Sans Serif"><b><font size="4"><font color="#000080">یكی اینكه از دیگر ائمه عمر بیشتری نصیب ایشان شد و ایشان با شصت و پنج سال عمر شیخ الائمه محسوب می شود (148 – 83 هجری) ، و دیگری كه به مراتب مهمتر از اولی است، شرائط زمانی خاص حیات امام صادق (ع) است. <br> <br> دوران امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط امویان، انتقال قدرت از امویان به عباسیان و آغاز خلافت عباسیان است. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">امام با حسن استفاده از این فترت و ضعف قدرت سیاسی به بسط و اشاعه معارف دینی همت می گمارد. گسترش زائد الوصف سرزمین اسلامی و مواجهه اسلام و تشیع با افكار، ادیان، مذاهب و عقاید گوناگون اقتضای جهادی فرهنگی داشت و امام صادق (ع) به بهترین وجهی به تبیین، تقویت و تعمیق “هویت مذهبی تشیع” پرداخت. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">از عصر جعفری است كه شیعه در عرصه های گوناگون كلام، اخلاق، فقه، تفسیر و… صاحب هویت مستقل می شود. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">عظمت علمی امام صادق (ع) در حدی است كه ائمه مذاهب دیگر اسلامی از قبیل ابوحنیفه و مالك خود را نیازمند به استفاده از جلسه درس او می یابند. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">مناظرات عالمانه او با ارباب دیگر ادیان و عقاید نشانی از سعه صدر و وسعت دانش امام است. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">اهمیت این جهاد فرهنگی امام صادق (ع) كمتر از قیام خونین سید الشهداء (ع) نیست.<br><br></font></font></b></font></font><font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red"><b><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__29_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></b></font></font></font><br> <br> <font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red"><b>عبادت و خشیت امام صادق (ع)</b></font></font></font><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><font color="#000080"> <br> <br> ابان بن تغلب می گوید :</font><br> <font color="navy">امام صادق را دیدم در ركوع </font><font color="navy">و سجده هستند </font><br> <font color="navy">و هفتاد تسبیح از ایشان </font><font color="navy">در ركوع و سجود شنیدم. </font><br> <br> <font color="navy">در خرائج راوندی است كه راوی می گوید: </font><br> <font color="navy">«امام صادق را در مسجد رسول الله دیدم به نماز است </font><br> <font color="navy">و سیصد مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده از ایشان شنیدم.»</font><br> <br> <font color="navy">مالك بن انس می گوید: </font><br> <font color="navy">«بهتر از جعفر بن محمد، در علم و تقوا ندیدم </font><br> <font color="navy">و هر وقت كه او را می دیدم، یا در ذكر بود و یا روزه بود </font><br> <font color="navy">و یا مشغول نماز بود. </font><br> <font color="navy">او از اكابر زهاد و از بندگان شایسته ای بود كه از خدا </font><br> <font color="navy">می ترسید و در خانة خدا خاشع و گریان بود. </font></b></font></font><br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><br> <font color="navy">سالی در مكه با او بودم، چون موقع تلبیه شد</font><br> <font color="navy">نمی توانست تلبیه بگوید و می گفت و می گریید كه: </font><br> <font color="navy">اگر بگویم لبیك و او بگوید لالبیك چه كنم؟ </font><br> </b></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><font size="4"><font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red"><b><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__28_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></b></font></font></font></font></div><br> <font size="4"><font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red"><b>سخاوت امام صادق (ع)<br><br></b></font></font></font></font><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="#000080"><b>هشام بن سالم می گوید: </b></font></font></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><b><font size="4"><font color="navy">«رویة امام صادق این بود كه چون پاسی از شب می گذشت، </font></font><font size="4"><font color="navy">كیسه ای را به دوش می گرفت و محتویات آن را </font></font><font size="4"><font color="navy">میان فقرای </font></font><font size="4"><font color="navy">مدینه تقسیم می كرد.</font></font></b></font><br> <font face="Microsoft Sans Serif"><b><br> <font size="4"><font color="navy">آنان از حضرت خبری نداشتند تا اینكه پس از مرگ امام </font></font><font size="4"><font color="navy">صادق روشن شد كه چه كسی به آنان توجّه داشته است.»</font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">خثعمی می گوید: </font></font><br> <font size="4"><font color="navy">«امام صادق كیسه ای دینار به من دادند </font></font><font size="4"><font color="navy">كه به شخصی بدهم و تاكید نمودند كه اسم</font></font><br> <font size="4"><font color="navy">ایشان </font></font><font size="4"><font color="navy">را نبرم. </font></font><br> <br> <font size="4"><font color="navy">چون كیسه را به آن شخص دادم تشكر كرد، </font></font><font size="4"><font color="navy">ولی از امام صادق گله كرد كه با وصفی كه قدرت دارد </font></font><font size="4"><font color="navy">ب</font></font><font size="4"><font color="navy">ه ما رسیدگی نمی كند.»</font></font></b></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_e.sdegh__27_.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"><br> <br> <div style="text-align: right;"><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><font size="5"><font face="Arial Narrow"><font color="red">عفو امام صادق (ع) </font></font></font></b></font></font><br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><font size="5"><font face="Arial Narrow"><font color="red"> </font></font></font></b></font></font><br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">به امام صادق خبر رسید كه پسر عموی شما </font></b></font></font><br> <font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><font color="navy">د</font><font color="navy">ر میان مردم </font><font color="navy">به شما ناسزای بسیار گفت.</font></b></font></font><br> <br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">حضرت بلند شد دو ركعت نماز خواند</font></b></font></font><br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">و بعد از نماز با رقّت شدید گفت: </font></b></font></font><br> <br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">«خدایا من از حق خودم گذشتم، </font></b></font></font><br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">تو اكرم الاكرمینی از او در گذر </font></b></font></font><br><font size="4"><font face="Microsoft Sans Serif"><b> <font color="navy">و به كردارش گرفتار نكن.» </font></b></font></font></div></div></font><div style="text-align: right;"><br><font face="Microsoft Sans Serif"><b><div align="center"> <font color="navy">گویا حضرت به این مطلب توجه داشتند </font></div></b></font><br><font face="Microsoft Sans Serif"><b><div align="center"> <font color="navy">كه قطع رحم مؤاخذه شدید و با سرعت دارد، </font></div></b></font><br><font face="Microsoft Sans Serif"><b><div align="center"> </div></b></font></div><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><div align="center"><div style="text-align: right;"><font color="navy"><font face="Microsoft Sans Serif"><b>از این جهت در نماز و دعا برای او سرعت نمودند.</b></font></font><br></div><font color="navy"><font face="Microsoft Sans Serif"><b><br></b></font></font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_L_0c90b6f6-f9b1-4f23-b3ed-c56921328883.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"><br> <br> </div></font></font></font></font></font></font><div style="text-align: right;"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font color="black"><font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red">سعة صدر امام صادق (ع)</font></font></font> </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"><font size="4">مفضل یكی از بزرگان شیعه است و كتاب او موسوم به توحید مفضل، كتابی است در اثبات صانع وصفات او. درباره امام می گوید: </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">«در مسجد نشسته بودم و ابن ابی العوجا با اطرافیانش كلمات كفر آمیز می گفتند. نتوانستم صبر كنم و به آنها پرخاش كردم. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">ابن ابی العوجا گفت: ای مرد، اگر تو از اصحاب جعفر بن محمد هستی، روش او چنین نیست. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">ما با او مذاكره می كنیم و او با كمال صبر و بردباری، با كمال عقل و فطانت به حرفها گوش می كند كه گویا مجاب شده است، و بعداً حرفها را یكی پس از دیگری رد و باطل می كند.»</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">در خاتمه قضیه ای از ابی بصیر كه خود معجزه است نقل می كنیم. ابی بصیر می گوید یك نفر گناهكار كه ما از گناه او به تنگ آمده بودیم همسایة ما بود و هرچه به او نصیحت می كردیم اثر نمی كرد.</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font><font size="4"><font color="black"><font color="black">در سفری كه می خواستم به مدینه بروم پیش من آمد و گفت:</font> </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> <font size="4"><font color="black"><font color="darkorchid">«ابا بصیر انا رجل مبتلی وانت المعافی.»</font> </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"><font size="4">یعنی: من مردمی مبتلا به گناهم و ترك آن برایم مشكل است. تو به خودت نگاه نكن كه از شیطان رهانیده شده ای، حال مرا به امام صادق بگو شاید آن حضرت برایم فكری كند. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">من قضیه را خدمت امام صادق (ع) گفتم. حضرت فرمودند: سلام مرا به او برسان و بگو اگر گناه را ترك كنی من بهشت را برایت ضامن می شوم. ابی بصیر می گوید: چون برگشتم آن مرد به دیدنم آمد. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">من سلام امام صادق و پیغام او را به او گفتم و او به شدت منقلب شد. چند روزی نگذشته بود كه به دیدنش رفتم و او را در حال مرگ دیدم. چشم باز كرد و گفت: امام صادق به ضمانت خود وفا كرد. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">سال بعد در مدینه به منزل امام رفتم. هنوز وارد اتاق نشده بودم كه فرمود: ابا بصیر، ما به ضمانت خود عمل كردیم.»</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">ـ نظیر این قضیه را باز ابی بصیر نقل می كند و آن چنین است: «یكی از عمّال بنی امیه را خدمت امام صادق بردم كه توبه كند. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">حضرت گله كرد و فرمود: «اگر مردم در اطراف بنی امیه گرد نیامده بودند، آنان نمی توانستند حق ما را غصب كنند.» سپس فرمودند: </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">«هرچه بگویم انجام می دهی؟ آن مرد لحظه ای صبر كرد و قبول كرد كه آنچه امام صادق می گوید انجام دهد. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">حضرت فرمودند: همة اموالت را صدقه بده، من هم ضامن بهشت می شوم.»</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">ابی بصیر می گوید: چند روزی نگذشته بود كه دخترش را دنبال من فرستاد. چون رفتم، دیدم آنچه داشته صدقه داده است بطوری كه پیراهنی هم به تن ندارد.</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">پیراهنی برای او تهیه كردم و چند روزی نگذشت كه وقتی در حال مرگ بود به بالین او رفتم، به من گفت: امام صادق به وعدة خود عمل كرد. دوباره خدمت امام صادق (ع) رسیدم و هنوز وارد اتاق نشده بودم كه فرمود: ابا بصیر ما به وعدة خود وفا كردیم.»</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">این قطره ای از دریای فضایل امام صادق است، و ما اگر بطور اجمال دربارة امام صادق چیزی بگوییم، آنرا می گوییم كه خود امام صادق (ع) فرموده است. جهنی می گوید: </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">«ما در مدینه دربارة فضایل اهل بیت صحبت می كردیم و شبهة ربوبیت برای ما جلو آمد. امام صادق (ع) را ملاقات نمودیم. حضرت فرمودند این فكر خرافی چه وقت به نظر شما رسید؟ همانا برای ما پروردگاری است كه همیشه حافظ ما است و ما او را عبادت می كنیم. شما می توانید هرچه می خواهید دربارة ما بگویید مشروط بر اینكه ما را مخلوق خداوند متعال بدانید.» </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">این جمله از بسیاری از ائمة طاهرین علیهم السلام نقل شده است. باید بدانیم كه ائمة طاهرین ممكن الوجود، بندة مخلوق، و فقر صرف هستند و استقلالی از خود ندارند. استقلال، وجوب، وجود، ربوبیت، خلق، و غنا مختص ذات ربوبی است. ولی آنان واسطة فیض این عالم، مظهر صفات خداوند، عالم بما سوی الله و دارای همة صفات كمال می باشند. </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> <font size="4">و به گفتة امیرالمؤمنین (ع): </font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="black"> </font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> <font size="4"><font color="black"><font color="darkorchid">نزلونا عن الربوبیة وقولوا فینا ماشئتم. </font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> </font></b></font></font></font></font></font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><font size="4"><font color="magenta"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif"> <font size="4"><font color="black">ما را خدا نگویید و هرچه می خواهید دربارة ما بگویید.</font></font></font></b></font></font></font></font></font></font><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_93925013930983732916.jpg" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"><br> </div><font color="black"><b><font face="Microsoft Sans Serif"><br> <br> </font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4"><font face="Arial Narrow"><font size="5"><font color="red">عصر امام صادق علیه السلام </font></font></font><br> <br> </font></font><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="4">عصر امام صادق( علیه السلام ) یكی از طوفانیترین ادوارتاریخ اسلام است كه ازیك سواغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف ، بویژه از طرف خونخواهان امام حسین (علیه السلام ) رخ میداد ، كه انقلاب ابو سلمه در كوفه و ابو مسلم در خراسان و ایران از مهمترین آنها بوده است . <br> <br> و از دیگر سو عصر برخورد مكتبها و ایدهئولوژیها و عصر تضاد افكار فلسفی و كلامی مختلف بود كه از برخورد امت اسلام با مردم كشورهای فتح شده و نیز روابط مراكز اسلامی با دنیای خارج ، به وجود آمده و در <br> مسلمانان نیز شور و هیجانی برای فهمیدن وپژوهش پدید آورده بود . <br> عصری كه كوچكترین كم كاری یا عدم بیداری و تحرك پاسدار راستین اسلام یعنی امام ( علیه السلام ) ، موجب نابودی دین و پوسیدگی تعلیمات حیاتبخش اسلام ، هم از درون و هم از بیرون میشد . <br> زمان امام صادق(علیه السلام) ، زمان تزلزل حكومت بنی امیه و فزونی قدرت بنی عباس بود واین دوگروه مدتی درحال كشمكش و مبارزه با یكدیگر بودند . <br> <br> از زمان هشام بن عبدالملی ، تبلیغات و مبارزات سیاسی عباسیان آغاز گردید و در سال 129 وارد مرحله مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی گردید و سرانجام در سال 132 به پیروزی رسید . بنی امیه در این مدت ، گرفتار مشكلات سیاسی فراوانی بودند ، لذا فرصت فشار و اختناق نسبت به شیعیان را نداشتند . <br> <br> عباسیان نیز چون از دستیابی به قدرت در پوشش شعار طرفداری از خاندان پیامبرو گرفتن انتقام خون آنان عمل می كردند ، فشاری از طرف آنان مطرح نبود . از اینرو این دوران ، دوران آرامش و آزادی نسبی امام صادق ( علیه السلام ) و شیعیان بود و آن حضرت از این فرصت استفاده كرده و تلاش فرهنگی وسیعی را آغاز كرد . <br> <br> پیشوای ششم در چنین دورانی به فكر نجات افكار توده مسلمان ازالحاد وبدبینی وكفر و نیز مانع انحراف اصول و معارف اسلامی از مسیر راستین بود ، و از توجیهات غلط و وارونه دستورات دین كه به وسیله خلفای وقت صورت می گرفت جلوگیری می كرد . <br> <br> اینجا بود كه امام( علیه السلام ) دشواری فراوان در پیش ومسئولیت عظیم بر دوش داشت . امام صادق ( علیه السلام ) در ظلمت بحرانها و آشوبها دنیای شیعه را به فروغ تعاعلیم خویش روشنی بخشید و حقیقت اسلام را از آلایش انحرافات وگزند فریبكاران حفظ نمود . او آن قدر فقه و دانش اهل بیت را گسترش داد و زمینه ترویج احكام و بسط كلام شیعی را فراهم ساختكه مذهب شیعه به نام او به عنوان مذهب جعفری شهرت یافت . آن اندازه كه دانشمندان و راویان از دانش امام بهره مند برده واز ایشان حرف و حدیث نقل كرده اند از هیچ یك از دیگرائمه نقل نكرده اند . <br> <br> لیكن طولی نكشید كه بنی عباس پس از تحكیم پاییهای حكومت و نفوذ خود ، همان شیوه ستم و فشار بنی امیه را پیش گرفتند و حتی از آنان هم گوی سبقت را ربودند . <br> <br> وضع به حدی ناگوار وشد كه همگی یاران امام ( علیه السلام ) را در معرض خطر مرگ قرار می داد ، چنانچه زبده هایشان جزو لیست سیاه مرگ بودند . <br> امام صادق ( علیه السلام ) كه همواره مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر وانقلابی بنیادی درمیدان فكر و عمل بوده ، كاری كه امام حسین (علیه السلام ) به صورت قیام خونین انجام داد ، وی قیام خود را درلباس تدریس وتأسیس مكتب وانسان سازی انجام داد و جهادی راستین كرد . <br> رحلت امام را به سبب مسمومیت دانسته اند . از ارتكاب این جنایت را كه منصور درتوان خود نمی دید به جعفر بن سلیمان پسر عموی خویش و والی وقت مدینه محول كرد . <br> <br> فرزند برومندش امام موسی بن جعفر( علیه السلام ) او را دو جامه سفید مصری كه درآن احرام می بست ودر پیراهنی مه می پوشید ودرعمامه ای كه ازامام زین العابدین(علیه السلام ) به او رسیده بود ، كفن نمود و بر آن نماز خواند واو رادر بقیع در كنار قبر پدربزرگوارش سید الساجدین( علیه السلام ) به خاك سپرد . </font><br> </font><font face="Microsoft Sans Serif"><font color="darkorchid"><font size="4">سلام بر او از میلاد تا میعاد<br><br></font></font></font></b></font></font><div style="text-align: center;"><font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_1087.gif" alt="" class="tcattdimgresizer" border="0"></font></font></div></div></div></font></font><br><div style="text-align: right;"> </div>