تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :


امام محمد باقر علیه السلام

تو را به پنج چیز سفارش می کنم :
اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن
.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR