تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :در علت قیام حضرت سیدالشهداء

و در آخر خطبه ‏ای که درباره ترک امر به معروف و نهی از منکر، و قیام ظلمه و حکام جائر ایراد نموده‏اند، و مفصلا از محرومیت مظلومان و تفرق از حق بیان می‏فرمایند، و در ضمن گوشزد می‏کنند که:
مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلمآء بالله، الأمناء علی حلاله و حرامه؛

چنین می‏گویند که:


اللهم انک تعلم أنه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، و لا التماسا من فضول الحطام؛ ولکن لنری المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، و یأمن المظلومون من عبادک، و یعمل بفرآئضک و سننک و أحکامک.
فان لم تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمة علیکم،و عملوا فی اطفآء نور نبیکم؛ و حسبنا الله، و علیه توکلنا، و الیه أنبنا، و الیه المصیر.

«بار پروردگارا! حقا تو می‏دانی که آنچه از ما تحقق یافته (از میل به قیام و اقدام و امر به معروف و نهی از منکر و نصرت مظلومان و سرکوبی ظالمان) بجهت میل و رغبت رسیدن به سلطنت و قدرت مفاخرت انگیز و مبارات آمیز نبوده است؛ و نه از جهت درخواست زیادیهای اموال و حطام دنیا! بلکه به علت آنست که نشانه ‏ها و علامت‏های دین تو را ببینیم، و در بلاد و شهرهای تو صلاح و اصلاح ظاهر سازیم؛ و تا اینکه ستمدیدگان از بندگانت در امن و امان بسر برند، و به واجبات تو و سنت‏های تو و احکام تو رفتار گردد.

پس هان ای مردم! اگر شما ما را یاری ندهید و از در انصاف با ما در نیائید؛ این حاکمان جائر و ستمکار بر شما چیره می‏گردند، و قوای خود را علیه شما بکار می‏بندند، و در خاموش نمودن نور پیغمبرتان می‏کوشند.
و خدا برای ما کافی است، و بر او توکل می‏ نمائیم، و به سوی او باز می‏گردیم، و به سوی اوست همه‏ی بازگشت‏ها.»

ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR