تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :
خطبه سیدالشهداء راجع به اصلاح مردم

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و ءاله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی أعدآئهم أجمعین من الأن الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

از جمله فرمایشات حضرت سیدالشهداء أباعبدالله الحسین بن علی بن أبی‏طالب علیهم ‏السلام است که روزی به عنوان خطبه برای اصحاب خود ایراد نمودند:

أیها الناس! ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه؛ فاذا عرفوه عبدوه، و استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه.

فقال رجل: یابن رسول‏الله! ما معرفة الله عزوجل؟

فقال: معرفة أهل کل زمان، امامه الذی یجب علیهم طاعته.

«ای مردم! بدرستیکه خداوند خلق خود را نیافریده است، مگر از برای آنکه به او معرفت و شناسائی پیدا کنند.

پس زمانیکه او را بشناسند، در مقام بندگی و عبودیت او برمی‏آیند؛ و به واسطه‏ی عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ماسوی مستغنی می‏گردند.

در اینحال مردی گفت: ای پسر رسول خدا! معرفت خداوند عزوجل چیست؟

حضرت فرمود: معرفت و شناخت اهل هر زمان، امام خود را که واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند.»


ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR