تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :

زنان همراه کاروان عاشورا چه کسانی بودند؟

زینب کبری (س) دختر امیر المومنین علی بن ابیطالب و مادرش فاطمه زهرا دختر رسول اکرم

ام کلثوم صغرا (ع) ( نفیسه )دختر امیر المومنین و مادرش ام ولد همسر عبد الله اکبر بن عقیل

رقیه پدرش امیرالمومنین و مادرش صهبا ، همسر مسلم بن عقیل و مادر عبدالله و محمد که در نینوا به شهادت رسیدند.

فاطمه دختر امیرالمومنین علی بن ابیطالب و مادرش ام ولد که با ابی سعید بن عقیل بن ابیطالب ازدواج کرد

فاطمه صغرا دختر امام حسین و مادرش ام اسحق بود همسرش حسن بن علی ( حسن مثنی )

سکینه دختر امام حسین و مادرش رباب بنت امری القیس ( نامش آمنه که به سکینه مشهور است) همسرش عبدالله بن حسن (ع)
رقیه دختر سه ساله امام حسین که در سفر کربلا همراه اسرای اهل بیت بود

فاطمه (ع) دختر امام حسن مجتبی وهمسر امام زین العابدین (ع) و مادر امام محمد باقر (ع)

زینب صغرا دختر امیرالمومنین و همسر محمد بن عقیل

رباب همسر امام حسین (ع) دختر امری القیس بن عدی و مادرس میسور مادر علی اصغر

عاتکه همسر امام حسین (ع) دختر زید بن عمر از شاعره های عرب که زنی عاقله باکمل وزیبا بود.

کبشه یا ام سلیمان کنیز امام حسین (ع) همسرش پیک امام حسین به سوی روساو اشراف بصره بود زنی عالم ، فاضل و نیکوکار بود

فکیهه که در خانه رباب همسر امام حسین خدمت می کرد و فرزندش قارب در کربلا به شهادت رسید

رمله همسر امام حسن (ع) ومادر حضرت قاسم

حمیده دختر مسلم بن عقیل که دختری سیزده ساله بود و در زمانی که حضرت سید الشهدا خبر شهادت پدرش را شنید او مورد نوازش و ملاطفت خود قرار داد

فضه النوبیه خدمتکار حضرت زهرا فضه از نظر ایمان وتقوا و زهد در درجه عالی قرار داشت

شهربانو مادر محمد بن ابی سعید

لیلی التمیمیه دختر مسعود بن خالد بن ربعی و مادرش عمیره
ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR