تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :خاست‌ آن‌ سر جلوه‌ خیر الامم‌
چون‌ سحاب‌ قبله‌ باران‌ در قدم‌

بر زمین‌ کربلا بارید و رفت
‌لاله‌ در ویرانه‌ها کارید و رفت‌


ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR