تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :جوانمردی امام حسین

بسیارند کسانی که به ریاست و سلطنت می‏رسند، اما ذاتا پست و فرومایه هستند، و سلطنت و ریاست، حقیقت آنان را تغییر نمی‏دهد. بنی امیه از این قماش بودند. کارها و جنایات ابوسفیان با نعش حمزه، برخوردهای معاویه با علی علیه‏السلام حتی پس از شهادت آنحضرت، وادار کردن او مردم را به سب آن بزرگوار، کارهای یزید پلید با خاندان طهارت علیهم‏السلام، و جسارت او به سر انور امام علیه‏السلام، همگی کاشف از خباثت و پستی این شجره ملعونه می‏باشد. ولی فرزندان هاشم ذاتا آقا و بزرگ بودند. کارها و برخوردهای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مردم مختلف و آزاد نمودن آن حضرت مشرکین را در فتح مکه - پس از آن همه آزار و اذیت‏ها و مبارزه‏ها که با اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمنمودند - نمونه‏ای از عظمت و بزرگواری آن سرور است.

عفو نمودن علی علیه‏السلام از عایشه پس از جنگ جمل و روانه فرمودن او را به مدینه به آن طرز مجلل، و گذشت حضرتش از کشتن عمرو بن عاص و بسر بن ابی‏ارطات در میدان جنگ - چون کشف عورت نمودند - و برهنه نکردن آن حضرت جنازه‏ی عمرو ابن‏عبدود را و نگرفتن آن حضرت زره او را - با آن که زره او در میان عرب بی‏نظیر یا کم نظیر بود - نمونه‏ای است از فتوت و جوانمردی آن بزرگوار. پس از کشته شدن عمرو چون خواهرش جنازه او را دید که برهنه نشده، گفت: دیگر بر برادرم گریه نمی‏کنم، چون کشنده‏ی او جوانمرد عرب «علی» است. آری! «لا فتی الا علی».

حسین بن علی علیه‏السلام وارث مجد و عظمت جد و پدر است. او نیز جوانمرد عصر خود بود. شاهد این موضوع، حکایتی است که طبری در تاریخ خود از هشام کلبی نقل نموده است. او می‏گوید:

حر بن یزید ریاحی با هزار سوار در وسط روز و شدت گرما به امام حسین علیه‏السلام رسیدند،و در برابر آن حضرت ایستادند. حضرت به جوانان خود فرمود: این گروه را سیراب نمایید. آنها تمام سپاه را از تشنگی نجات دادند و سپس آب را در ظرف‏هایی ریخته، نزدیک اسب‏ها بردند و همه را سیراب نمودند. چون آخرین سوار، علی بن طعان محاربی دیرتر رسید و تشنگی در او اثر نموده بود، امام تشنگی او و اسب او را مشاهده فرمود، پس خود امام برخاست و لب مشک آب را برگردانید تا او و اسب او سیراب شدند.
این گروه، دشمن امام حسین علیه‏السلام بودند، و از طرف ابن ‏زیاد آمده بودند. آنان یاوران او نبودند، ولی امام علیه‏السلام نتوانست مشاهده کند که دشمنانش در آن بیابان با اسب‏های خود تشنه باشند. بزرگی و آقایی حضرتش تا این اندازه است. چون تشنگی آن جمع را مشاهده می‏کند، بی آن که آب بطلبند آنان را سیراب می‏نماید. آری!حسین علیه‏السلام فرزند امیرالمؤمنین است.
ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR