تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :ثواب بیاد حضرت بودن

ابن قولویه به سند معتبر از داود رقی روایت كرده است كه گفت: «روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم كه آب طلبید چون بیاشامید آب از دیده‌های مباركش فرو ریخت و فرمود ای داود خدا لعنت كند قاتل حسین علیه السلام را»

پس فرمود: «هر بنده‌ای كه آب بیاشامد و یاد كند آن حضرت را و لعنت كند بر قاتل او البته حق تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او رفع كند و صد هزار درجه برای او بلند كند و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده باشد و در روز قیامت با دل خنك و شاد و خرم مبعوث گردد.»
ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR