تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :
سخنانی ارزشمند از معصومین علیهم السلام در توصیف ارزش علم* از پرتو اندیشه ، تیرگی های امور روشن می شود .
" حضرت علی (ع) "* ارزش هر کس به اندازه ی میزان فضل و دانش اوست .
" حضرت علی (ع) "* مرا بر داشتن نیت شایسته،گفتار پسندیده و کار درخور تحسین یاری کن . " امام سجاد (ع) "
* اگر صمیمانه هم تلاش کرده باشید ، شکست اسباب خجالت نیست .
" حضرت زهرا (س) "* زندگی عبارت است از فکر صحیح ، عمل و کار و کوشش صحیح .
" امام حسین (ع) "

ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR