تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :
حرز حضرت زهرا سلام الله علیها

حرز (بكسر حاء)، موضع محكم و حصین است.
و در شرع، امرى است كه معد
براى محفوظ نگه داشتن اموال است.
در عادت و عرف مانند خانه، خیمه. (1)

حرز به معانى زیر نیز مى باشد:
1- جاى استوار، پناهگاه
2- بهره، حظ، نصیب
3- دعایى كه بر كاغذى نویسند
و با خود دارند، بازوبند، چشمآویز، تعویذ. (2)

در بین ادعیه وارده در كتب دعا به دعاهائى برخورد مى كنیم
كه با تمسك به بعضى از اسماء و صفات خدا
قلعه هاى معنوى و حصن حصین در برابر حوادث
و آفات براى انسان فراهم مى كنند
اینگونه دعاها معروف به حرز مى باشند.
معمولا همه ائمه و پیشوایان دینى داراى
حرزهاى مخصوص مى باشند
از جمله حرز حضرت زهرا علیهاالسلام
این عبارات از این دعاست:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا حى یا قیوم
برحمتك استغیث فأغثنى
و لا تكلنى الى نفسى طرفة عین ابدا
و اصلح لى شأنى كله(3)
اللَّهم بحقِّ العرش و من علاه،
و بحقِّ الوحى و من اوحاه،
و بحقِّ النَّبى و من نبَّاه،
و بحقِّ البیت و من بناه،
یا سامع كلِّ صوتٍ،
یا جامع كُلِّ فوتٍ،
یا بارىءَ النُّفوس بعدالمَوت،
صلِّ على محمَّدٍ و اهل بیته،
و اتنا و جمیع المؤمنین والمؤمنات
فى مشارق الارض و مغاربها،
فرجاً من عندك عاجلاً،
بشهادة ان لا اله الا اللَّه
و اَنَّ محمداً عبدك و رسولك،
صلَّى اللَّه علیه و اله،
و على ذریَّته الطَّیبین الطَّاهرین،
و سَلَّمَ تسلیماً كثیراً.

1ـ فرهنگ معارف اسلامى/ سید جعفر سجادى/ ج 2/ ص 250
2ـ فرهنگ معین

3ـ فاطمه زهرا علیهاالسلام شكوفه عصمت/ محمود جویبارى/ ص
228

ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR