تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :


بسوز ای دل ...

بسوز ای دل که امروز اربعین است
عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت
سراسر درسْ بهر مسلمین است

دلا کوی حسین عرش زمین است
مطاف و کعبه دل ها همین است

اگر خیل شهیدان حلقه باشند
حسین بن علی، آن را نگین است

دل ما در پی آن کاروان است
که از کرب و بلا، با غم روان است

چه زنجیری به دست و بازوان است
که گریان دیده روح الامین است

به یاد کربلا دل ها غمین است
دلا خون گریه کن چون اربعین است


فرا رسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان
و هفتاد ودو لاله گلگون کفن قیام جاودان عاشورا برشما تسلیت بادارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR